בדיקה במרשם חייבים משתמטים

בהתאם לחוק הוצאה לפועל תיקון מספר 43 פרק ו' 2: "מרשם חייבים בעלי יכולת המשתמטים מתשלום חובותיהם"

אחד ההליכים שיכול זוכה לנקוט כנגד חייב המשתמט מתשלום חובו הוא בקשה להכריז על חייב כמשתמט מתשלום חובותיו. בקשתו של זוכה להכרזה על חייב כמשתמט מחובותיו מחייבת אישור רשם הוצאה לפועל. מרגע שאישר הרשם את הבקשה ולאחר קיום ההליכים המקדימים הנדרשים על פי החוק, כגון משלוח התראה או זימון החייב לדיון, מפורסם שמו של החייב כמשתמט מחובותיו באתר האינטרנט של רשות האכיפה והגבייה

 

טופס 333 והנחיות לבקשה להכללת חייב במרשם חייבים המשתמטים מתשלום חובותיהם (להורדה לחצו כאן)

פרטי החייב הפרטים שלך שליחה
* :

* :

* :

* :

* :

* :

:

* שדה חובה