הרשות לרשותך - דרכי התקשרות
ISO

בדיקה במרשם חייבים מוגבלים באמצעים

באפשרותך לבדוק האם אדם הוכרז על ידי רשם הוצאה לפועל כחייב מוגבל באמצעים ואת מועד ההכרזה, זאת בהתאם לתקנה 36ב לתקנות ההוצאה לפועל, התש"ם-1979 לפיה ניתן להגיש שאילתא לקבלת מידע ממרשם החייבים המוגבלים באמצעים באתר האינטרנט. חייבים שהוכרזו עפ"י סעיף 69 לחוק ההוצל"פ בלבד.

 

הבהרה: המידע אשר ניתן בעמוד זה הינו ביחס לחייבים מוגבלים באמצעים שהוכרזו ע"י ראש ההוצל"פ, בלבד! יתכן, וישנם חייבים המוגבלים מכוח סעיף אחר בחוק ההוצל"פ או מגוף אחר.

 

כתנאי להגשת השאילתא עליך לציין את מספר תעודת הזהות של האדם עליו מתבקש המידע כמו כן חובה עליך להזדהות בפרטיך האישיים -שם פרטי, שם משפחה, ת.ז. וכתובת דוא"ל.

 

לתשומת ליבך! שאילתא לקבלת מידע ממרשם החייבים המוגבלים באמצעים ניתן להגיש גם בלשכות ההוצאה לפועל ברחבי הארץ. 

פרטי החייב הפרטים שלך שליחה
* :
* :

* :

* :

* :

* שדה חובה

 

המידע ניתן ללא תשלום! רשות האכיפה והגבייה שומרת לה את הזכות לפעול בעתיד לגביית אגרה בגין המידע.

 

לפרטים נוספים...